SYMBALOO

sábado, 23 de septiembre de 2017

¿Hemos perdido el oremus?

El documental sobre la clase de Religión

Buenísimo documental sobre nuestro trabajo diario en las aulas y como lo deberían ver las instituciones y los padres. Recomiendo que lo vean.viernes, 22 de septiembre de 2017

miércoles, 20 de septiembre de 2017

martes, 19 de septiembre de 2017

lunes, 18 de septiembre de 2017

domingo, 17 de septiembre de 2017

Erlijio klasearen kontrako topikoak desegiteko eskuliburua.

1.- Estatu laikoan: Erlijioa eskolatik kanpo! Espainia Estatu akonfesionala da, ez laikoa. Konstituzioak bermatzen du 16. artikulua jasotzen duen bezala: «inongo sinismen/aitormenek estatu izaerarik ez duela izango» eta «botere publikoek jendarte espainiarraren sineste erlijiosoak kontuan izango dituztela Eliza Katolikoarekin eta gainerako aitormenekin lankidetza erlazioak» mantenduz. Hots, erlijioa ez da negatiboa edota debekatu egin behar den zerbait, baizik eta erlijio-askatasunaren funtsezko eskubidea da, Espainian botere publikoen aldetik babestu behar dena. Hortik Estatu Espainiarra eta Vaticanoarekin akordioak– eremu kulturala, heziketa, juridiko edo ekonomikoa eragiten duena-, eta 1980ko Erlijio-Askatasuneko Lege Organikoa (LOLR) agertzen dira; bertan «ahoz, idatziz edo beste edozein prozeduragatik informazioa eta irakaskuntza erlijiosoa jasotzea eta emateko» eskubideak bermatzen ditu eta Norberaren (edo adingabetuen Gurasoen) uste osoekin ados dagoen heziketa erlijioso eta morala eskola barruan eta eskola-eremutik kanpo aukeratzeko eta jasotzeko eskubidea ere bermatzen dute.

 2.- Joan daitezela zentro pribatura edo, hobeki, parrokiara! Erlijio-Askatasuneko Lege Organikoak «Ikastetxe publikoetako heziketa erlijiosoa emateko botere publikoek beharrezko neurriak hartuko dituztela» ezartzen du». Hau ez doa parrokien esistentziaren kontra, osagarriak dira. Lege berak jasotzen du Eliza katolikoko, eta beste edozein erlijiotako, eskubidea helburu erlijiosoekiko bilerak egiteko edo «gurtza-lekuak» ezartzeko, bere ministroak izendatzeko eta prestatzeko edota bere kredoa hedatzeko eta zabaltzeko eskubidea. Hots, Elizak bere doktrina erakuts dezake bere tenpluetan eta ikastetxeetan ere. 
3.- Eliza-Estatu Akordioek Erlijioa guztientzat inposatzen dute. Erlijio-irakasgaiaren estatusa 1980ko LOLRtik dator Eliza eta Estatu espainiarraren artean izenpetutako Akordioek zehaztuta. Hala ere, Akordioek ez diote inori inposatzen Erlijioa ikastea: «Kontzientzia-askatasunerako errespetuagatik, aipaturiko irakaskuntzak ez du nahitaezko izaerarik izango ikasleentzat. Eskubidea, hala ere, bermatzen da hura jasotzeko». Hau da, zentroak hura ofertartzera behartuta daude seme-alabek bere uste osoekin ados dagoen irakaspen moral eta erlijiosoa jaso dezatela gurasoen eskubidea (Konstituzioko 27. artikuluan jasota) bermatzeko, baina ikasleak ez daude, ordezko irakasgaia aukeratu ahal denez, hura egitera behartuta.
 4.- Berdin da: Akordioak frankismoaren jaraunspena dira … Villot kardinalak eta Marcelino Oreja jaunak, UCD-eko Gobernuan demokratikoki urte hartan berean aukeratutakoa, akordio hauek sinatu zituzten 1979an. PSOE eta Alderdi Komunista 1977an, bi urte lehenago legeztatu ziren, eta espainiarrek Konstituzioa 1978an referendumean urte bat lehenago bozkatu zuten. Beraz, Akordioak osoki demokratikoak dira. Gainera, 1976an, hots sinatutakoen bideari jarraitzen diote, Francoren heriotzaren ondorengo urtea eta, jada, Trantsizio prozesua hasi zenean.
 5.- Akordioak indargabetu behar dira! Estatuak Vaticanoarekin sinatuta dituen Akordioek nazioarteko itun-maila dute eta haiek indargabetzeko nazioarteko eskubidearekin bat etorri behar da. Gobernuak ezin dezake erabaki hau era unilateralean har, beharrezkoa izango litzateke parteen, eta agian nazioarteko arbitrajearen, arteko akordioa. Espainiaren kasuan, gainera, beharrezkoa izango litzateke Gorteen (Kongresu eta Senatu) agintaldi esplizitua, Exekutiboaren borondatea ez baita nahikoa.
 6.- Erlijioarekin, PPk nazionalkatolizismora itzuli nahi du. Demokrazia Espainian dagoenetik, PSOEk hezkuntza lege guztiak egin ditu, eta guztiek Vatikanoarekin sinatutako Akordioetara zuzendu eta mantendu dituzte Erlijioaren irakaskuntza bermatuz, adibidez 1990eko LOGSEa. Hain urrunera joan gabe, sozialistek 2006an onartutako LOEak jasotzen du: «Erlijio katolikoaren irakaskuntza Irakaskuntzaren eta Zeregin Kulturalen gaineko Vaticanoa eta Estatu espainiarraren arteko Akordioan izenpetutako eta ezarritakoan adostuko da». Hau da LOMCEk argiago esplizitatzen duena. Gauza desberdina da geroago lege horiek landu zituztenek puntu hau bete ez izana.
 7.- Erlijioa irakastea anakronikoa da gaurko Europan. Europa guztian, Frantzian izan ezik, Erlijioa eskolan irakasten da. Horrela, Alemanian nahitaezkoa da irakaskuntza erlijiosoa (aitormen desberdinekoa), nahiz eta gurasoek salbuespena eskatu bere seme-alabek alternatiba (Landen arabera aldatzen dena) jaso dezaten. Finlandian, zentroetarako behartutako eskaintzakoa da, nahiz eta publikoetan aukera libreko izan eta nahitaezko ikastetxe konfesionaletan. Belgika, Erresuma Batuan, Suedian, Austrian, Norvegian, Holandan, Polonian…, errepikatzen da egoera. Gainera, PISA frogetan Espainiak baino emaitza hobeak lortzen dituzten herrialdeak dira.
 8.- LOMCErekin nahitaezkoa izango da. LOMCEk, soilik, esplizitu egiten du aurreko legeek finkatu zutena: hau da, zentroek irakaskuntza erlijiosoa eskeini behar izango dutela baina ikasleek aukeratu ahal izango dute, eta gainerako irakasgain tratamendu bera izango duenez, alternatiba akademikoa izango du eta nota media neurtuko da. Erlijiorik egin nahi ez dutenek alternatiba izanen dute: Lehen Hezkuntzan, Balio Sozial eta Zibikoak eta Bigarren Hezkuntzan, Balio Etikoak. Batxilergoan, nahitaezko heziketa-etapa ez denez, zentroek ez dute izango hura ofertatzeko derrigortasuna, eta egiten badute 16 irakasgaien artean ikasleek aukeratu ahal izan dute bi edo hiru artean aukeratuz. Hori bai, LOMCEk azaltzen du zentroek bere eskaintza planifikatzerakoan eskari soziala kontutan izan behar dutela eta, beraz, eskatzen duten gurasoak badaude, zentroek 16 irakasgai horien artean eskeini beharko dute.
 9.- Eta Biologia bezain garrantzia izango da! LOMCEk Akordioak betez dagokion izaera ebaluagarria ematen dio erlijioari. Hala ere, legeak irakasgai guztiak hiru bloketan banatzen ditu: enborrekoak (nahitaezkoak guztientzat: Hizkuntza, Matematikak, Hizkuntza Atzerritarra, Historia, Biologia Bigarren Hezkuntzan), espezifikoak (ikasleek aukeratu ahal izango dituztenen arteko irakasgaiak) eta konfigurazio autonomiko librekoak (espezifikoak zeinen edukiak Komunitateek jarriko duten). Erlijioak eta bere alternatibak espezifikoen barruan sartzen dira, Gorputz-Hezkuntza, Heziketa Artistikoa, Kultura Klasiko, Musika, Plastika eta Teknologia bezala). Gainera, Erlijiorik ez da sartuko Bigarren hezkuntzako azkeneko frogetan, ez eta proba horietako median kontatuko; Ikasle bakoitzaren espedientean hautafroga notaren % 40 izanen da.

sábado, 16 de septiembre de 2017

viernes, 15 de septiembre de 2017

jueves, 14 de septiembre de 2017

miércoles, 13 de septiembre de 2017

martes, 12 de septiembre de 2017

lunes, 11 de septiembre de 2017

domingo, 10 de septiembre de 2017

viernes, 8 de septiembre de 2017

Leccion 6 - La oveja perdida Clase de Jardin de Infantes Adventista

AURKEZTEKO DINAMIKAK

LA PELOTA PREGUNTONA
Para esta dinámica necesitaremos una pelota de playa, en ella engancharemos boca abajo tantas preguntas como alumnos haya en la clase, de manera que no queden a la vista de éstos.

Los alumnos deberán pasarse la pelota, decir su nombre, leer la pregunta que elijan y contestarla. Después le pasan la pelota al siguiente.


ENCUENTRA A ALGUIEN QUE…
Les damos un papel a nuestros alumnos con un listado de preguntas del tipo “Alguien que viva en la misma calle que yo”, “Alguien que tenga más de dos hermanos” y deben encontrar otros alumnos con esa característica ¡No vale repetir nombre!

BUSCA TU PAREJA
Llevamos al aula cartas con pares de animales que estemos seguros que todos conocen el sonido que hacen (2 vacas, 2 perros, 2 cerdos…). Le damos un animal a cada alumno y les decimos que no pueden mirarlo ni enseñárselo a nadie. A nuestra señal deben mirar qué animal les ha tocado y buscar su pareja, ¡pero no pueden hablar! Sólo pueden moverse y hacer los sonidos de su animal. Cuando encuentran a su pareja se sientan juntos y pueden preguntarse cosas hasta que los demás acaben. Este juego es MUY divertido y los alumnos se ríen un montón.EL ROMPECABEZAS
Parte varias hojas a la mitad, si tienes 26 alumnos, 13 hojas, el corte debe de ser desigual. Puedes dibujar un corazón una estrella, una espiral o algún motivo para hacerlo más interesante, pero en todas las hojas debe ser el mismo. Se reparte una mitad a cada estudiante, éstos deben encontrar a su pareja y una vez lo hagan deben presentarse el uno al otro.


EL DETECTIVE
Ponemos las sillas en círculo. Les decimos a nuestros alumnos que va a venir un detective buscando a uno de nosotros y que deben escribir en una tarjeta Nombre, apellidos, cumpleaños, algo que les guste y algo que no les guste. Cuando llegue el detective les hará preguntas que deberán contestar lo más rápido posible así que tiene 5/10 minutos para leer y memorizar las tarjetas. Una vez entra el detective (nosotros con algún gadget) empieza a hacer preguntas del tipo “quién ha nacido en diciembre”, “A quién le gusta jugar a vóley”… Los alumnos deben responder.

VARIANTE: Se puede hacer que el que responda primero hace la siguiente pregunta.


DE MAYOR A MENOR
Se dibuja un banco en el suelo con tiza o cinta adhesiva donde quepan todos (podemos hacerlo más difícil dibujando sólo una línea. El grupo tiene que ordenarse de mayor a menor sin salirse del banco o sin dejar de pisar la linea según lo que les pidamos: altura, edad, orden alfabético del nombre o del apellido, número de pie, de hermanos. También se pueden hacer agrupaciones: color de ojos, color favorito, hobbies, número de hermanos…

VARIANTE: Llegados cierto punto podemos decirles que lo hagan sin hablar, por gestos.

¿DE QUIÉN ES EL ZAPATO?
Les pedimos a los alumnos que se sienten en círculo y pongan uno de sus zapatos en medio de éste y escondan el otro. Cómo no se conocen deben ponerse un papel con su nombre enganchado a la camiseta. El que empieza pregunta: ¿Es este zapato de (nombre)? Si acierta se lo da y sigue el dueño del zapato, sino lo vuelve a dejar en medio y sigue al que han nombrado aunque no fuera suyo.


LA CAJA DE LOS SOMBREROS
Dejamos en medio de la clase una maleta con diferentes sombreros, pañuelos, pelucas o incluso algún otro gadget que se nos ocurra. Les pedimos a los alumnos que se presenten usando uno de ellos.

A PASEAR
Le pedimos a los alumnos que paseen por el aula (asegurémonos que está despejada) y que estén atentos porque deberán seguir nuestras instrucciones: hacer como que llevan una maleta muy pesada, están tristes, alegres, caminar a cámara lenta, como un pingüino, andar como una modelo… Cada vez que se encuentran con alguien tienen que saludarse pero deben estar atentos al cómo saludarse: como si fueran raperos, chocando las manos, o las rodillas, o los codos, haciendo una reverencia, dándose las manos o mirándose a los ojos. Es una dinámica que desatará muchas risas.

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
Pedimos a los alumnos que hagan dos círculos concéntricos de manera que queden cara a cara. Mientras suene la música deben girar unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Cuando ésta pare, se tienen que presentar (nombre, cumple etc…) a la persona que tienen delante. Para hacerlo más divertido podemos pedirles que se presenten como si fueran abuelitos, como si fueran raperos, o tipos serios, o cantando…LA MALETA
El primer día aparecemos en clase con una maleta, en ella habrá 3 objetos que nos definan, pueden ser habilidades, manías, aficiones… no pasa nada si es algo más de 3, pero cuantas menos, más intenso. La abriremos y explicaremos por qué hemos traído estos objetos y qué significan para nosotros. Al acabar, preguntaremos si alguien quiere llevarse la maleta a casa y traerla el siguiente día o la siguiente semana con 3 objetos que le definan.

jueves, 7 de septiembre de 2017

1.eguna

Gogotsu ta garrantzitsuena ahaztu barik hasiko gara, umeen mugarik gabeko adimena.
 Empezamos con ganas y sin olvidar lo importante; l@s niñ@s y su gran imaginación.
                                                                     

Dibujos para infantil

Os dejo algunos dibujos sobre la Biblia para los niños más pequeños.


lunes, 4 de septiembre de 2017